Sołtys Wsi zaprasza Wszystkich Mieszkańców do Świetlicy wiejskiej w dniu 30 maja o godzinie 20:00 w celu przedstawienia możliwości podłączenia Naszych domów do sieci gazowej.