Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Powiatu Gryfińskiego za wyremontowanie pobocza głównej drogi dojazdowej do naszej miejscowości !!!

Zapytujemy w imieniu użytkowników tylko dlaczego był on ograniczony wyłącznie do jej części i to wybranej według kryterium - "o o o tu sypniemy, a tym nie bo nie" co ilustrują fotografie poniżej.

 

Liczymy na  poprawę tej w chwili obecnej gorszej cześć.