Nasza wieś bierze udział w konkursie „Granty sołeckie 2018” organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W imieniu naszej wsi wniosek złożył Pan Sołtys Józef Stosio. Wniosek dotyczy stworzenia w naszej świetlicy ogólnodostępnej pracowni komputerowej wniosek opracowali Pani Justyna Oleska oraz Pan Adam Maciejuk.