Dzięki „Programowi SPOŁECZNIK" powstaje u nas kino.

Środki na realizację pochodzą z budżetu województwa zachodniopomorskiego.Zakupiono min, ławki i lakierobejcę do nich, rzutnik multimedialny oraz ekran. Dziękujemy Mieszkańcom którzy wzięli udział w akcji składania i montażu ławek pod wiatą.

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenia Stare Brynki XXI Zapraszamy do udziału w podsumowaniu projektu.

 

ZK