W dniu 11 lipca 2017 roku na zaproszenie Pana Sołtysa gościliśmy Pana Burmistrza Mieczysława Sawaryna oraz naszego radnego Pana Zdzisława Kmieciaka.

Pan Burmistrz poinformował mieszkańców o:

  • kotłownia w okolicach bloków zostanie oczyszczona i zabezpieczona przed dostępem dzieci, a jak będzie wola mieszkańców to przekaże ją im ;
  • namawiał gorąco do tworzenia w blokach wspólnot mieszkaniowych - jako dobre przykłady podał wspólnoty w Gardnie i Dołgie Jednocześnie obiecał iż pomoże prawnie i organizacyjnie w tworzeniu wspólnoty mieszkaniowej w Starych Brynkach;
  • obiecał przejęcie przez Gminę Gryfino dróg przy blokach;
  • zapowiedział , iż uwagi na trudności oraz koszty nie będą przejmowane drogi prowadzące do działek 

Omówiono także sprawę autobusów kursujący w Brynkach, kruszywa na drogi na nowym osiedlu, perspektywy uchwalenia plany zagospodarowania przestrzennego wioski.