W wyniku poniedziałkowych wyborów sołtysem został Pan Józef Stosio.
Rada Sołecka została uzupełniona o 4 osoby.
Obecny na sali Radny Zdzisław Kmieciak obiecał współprace z nowym sołtysem i pomoc w sprawach ważnych dla naszej wsi.
Gratulujemy wyboru.