Mieszkańcy Starych Brynek i Raczek mają nowego sołtysa. Łukasza Żukowskiego wybrano na Zebraniu Wiejskim 20 lutego 2017 r. Funkcję tę będzie pełnił przez dwa lata do czasu następnych, terminowych wyborów. Przedterminowe wybory w Starych Brynkach były konieczne, ponieważ z początkiem roku zrezygnował dotychczasowy, pełniący od 10 lat tę funkcję sołtys Jarosław Kardasz. Powodem rezygnacji był brak zadowalającej współpracy z burmistrzem Gryfina Mieczysławem Sawarynem.

Łukasz Żukowski zawodowo zajmuje się budowlanką. Jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku 9 i 6 lat.

 Nowemu Sołtysowi życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa.  A odchodzący został pożegnany kwiatami oraz wielkimi wielimi wyrazami wdzięczności i życzeniami dalszej pomyślności.