Mieszkańcy Starych Brynek

Podpisujmy listę dotyczącą rozbiórki starej kotłowni

W sklepie została wyłożona lista poparcia do rozbiórki starej kotłowni usytuowanej koło bloków. Skierowana do Burmistrz Gminy Gryfino Kotłownia ta stanowi niebezpieczeństwo, gdyż nie jest należycie zabezpieczona przed penetracją przez dzieci, a jej stan uniemożliwi jakiekolwiek wykorzystanie w przyszłości.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o podpis. Lista bardzie wyłożona do soboty.

Sołtys i Rada Sołecka